Aandacht voor het welbevinden van de landbouwer

VeDa ondersteunt landbouwers in hun welbevinden

In vergelijking met andere beroepen ervaren landbouw(st)ers en hun gezin steeds meer mentale druk. De redenen daarvoor zijn legio: landbouw(st)ers krijgen een sterk wisselende prijs voor hun producten en hebben te maken met heel wat onzekerheden en risico’s (tegenvallende weersomstandigheden, ziekten). Daarboven komt nog de complexe regelgeving en het gevoel bij veel landbouwers dat het werk nooit stopt en dat ze er alleen voor staan …

Bovendien bleek uit onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) dat minder dan de helft van de landbouw(st)ers geneigd is hulp om te zoeken bij problemen. Landbouw(st)ers zijn eerder geneigd hulp te zoeken voor problemen op het bedrijf (41%) dan voor persoonlijke problemen (24%). Slechts 1 op 3 landbouw(st)ers vindt makkelijk de juiste hulp. Genoeg reden voor het Departement Landbouw en Visserij en ILVO om te schouders te zetten onder een actieplan rond welbevinden.

Op 24 mei werd het actieplan voorgesteld. Met dit actieplan bundelen heel wat actoren uit de landbouw- en welzijnssector de krachten om in hun werking aandacht te hebben voor het welbevinden van de landbouwers en om specifieke acties te ondernemen om hun welbevinden te verbeteren.

In de voorbereiding van het actieplan werd ook aan landbouwers de vraag gesteld wie voor hen een sleutelfiguur zou kunnen zijn in hun welbevinden. Hierbij hebben de landbouwers zelf aangegeven dat zij de erfbetreders hierbij belangrijk vinden. Erfbetreders zijn een van de enigen die de landbouwer in professionele context ontmoet. In het actieplan welbevinden wordt dan ook opgeroepen om bij het contact met de landbouwer aandacht te hebben voor zijn welbevinden.

Samen met een aantal andere organisaties van erfbetreders, heeft ook onze organisatie het engagement genomen om bij het contact met de landbouwers speciale aandacht te hebben voor hun welbevinden en hen indien mogelijk te ondersteunen bij het doorverwijzen naar ondersteuning bij eventuele zorgen of problemen.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft in overleg met de organisaties van erfbetreders een flyer uitgewerkt met als titel ‘Samen zorgen we voor de boer – Tips voor erfbetreders’. In de flyer worden een aantal tips meegegeven die nuttig kunnen zijn als u als erfbetreder een bezoek brengt aan de landbouwer.

Neem deze flyer eens door of leg hem in de wagen, zodat u er regelmatig aan wordt herinnerd.

Werken aan het welbevinden van de landbouwer, doen we immers met z’n allen.

U kunt het actieplan welbevinden  raadplegen op de website van het Departement Landbouw en Visserij op https://vlaanderen.be/landbouw/welbevinden.

De flyer ‘Tips voor erfbetreders’ kan u hier downloaden.

 

 

Algemeen
Terug naar het nieuwsoverzicht

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen