VeDa Nieuws

Actuele informatie in korte nieuwsberichten aangaande ons beroep.

PERSBERICHT Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten Agenda voor de inning van de bijdragen 2022

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor het jaar 2022 voor. Hierbij zal een wijziging worden doorgevoerd met betrekking tot de agenda van de inningen per sector.

Artikel lezen
Informatiedocument voor Oekraïnse vluchtelingen

VeDa heeft samen het FAVV en de andere beroepsorganisaties een flyer opgemaakt met informatie over hondsdolheid voor de Oekraïense vluchtingen. De flyer is opgemaakt in verschillende talen.

Artikel lezen
Memorandum van overeenstemming in de vleessector

Op 23 december werd het akkoord “organisatie van de keuring en herwaardering van contracten van de opdrachthouders” tussen de dierenartsenorganisaties VeDa en UPV, FEBEV, Favv en het kabinet Clarinval ondertekend.

Artikel lezen
Europese verordening betreffende de diergeneesmiddelen

Op 28 januari 2022 treedt, indien geen uitstel ingeroepen wordt, de nieuwe Europese verordening 2019/6 in werking. Dit zal een grote impact hebben op de uitoefening van de diergeneeskunde zowel in de nutsdierensector als voor de collega’s actief in de gezelschapsdierensector.

Artikel lezen
Antibioticumbarometer toont veelbelovende cijfers: verdere daling van het antibioticumgebruik

De nieuwste barometer resultaten evolueren voor het derde opeenvolgende gerapporteerde kwartaal in positieve richting. Zo blijkt uit de daling in de totale tonnen antibiotica geregistreerd voor de periode april 2020 – maart 2021.

Artikel lezen
Oprichtingsbijeenkomst Netwerk Tandheelkunde Paard

De oprichting van een collegiaal netwerk voor dierenartsen met interesse in tandheelkunde bij paarden stond reeds geruime tijd op onze agenda.

Artikel lezen
Informatie over de verzekeringendeals voor VeDa-leden

Verzekeringen zijn voor iedereen en zeker voor ons dierenartsen van levensbelang. Ook bij VeDa krijgen ze onze speciale aandacht.

Artikel lezen
Open brief FVE – antibiotica

In de week van 13 september zal er bij het Europees parlement een belangrijke stemming plaatsvinden omtrent het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde.

Artikel lezen
Enquête jonge dierenartsen – Jong VeDa

Bent u zelf minder dan 6 jaar geleden (𝟮𝟬𝟭𝟰 𝗼𝗳 𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿) afgestudeerd, of hebt u collega’s in de praktijk die in deze periode zijn afgestudeerd, EN 𝘄𝗲𝗿𝗸𝘇𝗮𝗮𝗺 zijn 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗹𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗵𝘂𝗶𝘀𝗱𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗼𝗳 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗲𝘂𝘁𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲/𝘃𝗼𝗲𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗲, dan vragen wij u vriendelijk om deze enquête in te vullen.

Artikel lezen

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen