Vet150-onderzoek

Persbericht
Hoe kunnen farmaceutische bedrijven u of uw praktijk (nog) beter ondersteunen?
Eind oktober 2023 voert onderzoeksbureau Geelen Consultancy in samenwerking met vijf
farmaceutische bedrijven (zie lijst met namen onderaan) voor de vierde keer het online
marktonderzoek “Vet150” uit onder Vlaamse en Waalse dierenartsen. Voorheen werden
minimaal 150 dierenartsen persoonlijk geïnterviewd op de praktijk, vandaar de naam Vet150.
Doel van het Vet150-marktonderzoek
Het belangrijkste doel is om na te gaan hoe de farmaceutische bedrijven u en uw praktijk de
komende jaren nog beter kunnen ondersteunen. Een belangrijke vraag is om te
inventariseren over welke onderwerpen u graag nog meer zou willen weten en op welke
manieren de farmaceutische bedrijven deze informatie het beste kunnen overbrengen. Is dat
bijvoorbeeld via de dierenartsenbezoekers? En zo ja, hoe dient dit contact dan te verlopen?
Via een persoonlijk bezoek op de praktijk en/of via videobellen?
Waarom zou u als dierenarts meedoen?
Wij waarderen uw mening. De resultaten van het Vet150-marktonderzoek zullen bijdragen
aan een (nog) betere dienstverlening door de farmaceutische bedrijven voor u en uw praktijk.
Het onderzoek vindt één keer per twee jaar plaats en vrijwel alle farmaceutische bedrijven
ontvangen de resultaten van het marktonderzoek. Dit is natuurlijk veel efficiënter dan dat elk
farmaceutisch bedrijf zijn eigen onderzoek gaat uitvoeren met (ongeveer) dezelfde vragen.
Onder de deelnemende dierenartsen worden beroepsgerelateerde cadeaus verloot. Ook de
Belgische dierenartsenverenigingen zijn op de hoogte van het Vet150-onderzoek.
Respons en start onderzoek op 24 oktober
Dit belangrijk marktonderzoek heeft alleen kans van slagen wanneer zoveel mogelijk
dierenartsen meewerken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Alle
antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt. In 2021 hebben 668 Belgische dierenartsen
meegewerkt aan dit onafhankelijk onderzoek voor de veterinaire sector en we hopen dat dit
jaar te overtreffen.
Heeft u als praktiserend dierenarts geen uitnodigingsmail ontvangen op 14 oktober en wilt u
ook deelnemen? Neem dan contact op met Ir. Jan Geelen (jan@geelen-consultancy.nl, tel.
0031 -620607090). Wij sturen u dan de interviewlink met een wachtwoord toe.
Alvast bedankt voor uw deelname namens Boehringer Ingelheim, MSD AH, Ceva Santé
Animale, Dechra Veterinary Products, Hipra en Geelen Consultancy.

Terug naar het dossieroverzicht

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen