De uitbreiding van het verplicht antibiogram voor het gebruik van kritische antibiotica naar alle dieren wordt uitgesteld tot 1 september 2024

Op 10 augustus 2023 trad het gewijzigde koninklijk besluit van 21 juli 2016 in
werking. De voorwaarden om kritische antibiotica te mogen gebruiken,
waaronder het verplicht uitvoeren van een antibiogram, werden toen uitgebreid
naar alle dieren. Deze uitbreiding wordt nu uitgesteld tot 1 september 2024.


Na overleg met de beroepsverenigingen van dierenartsen
en met de bevoegde overheden
hebben de beleidscellen van de minister van Volksgezondheid en de minister van
Landbouw het gewijzigde koninklijke besluit opnieuw bekeken en besloten dat:

de verplichting tot registratie van de indicatie (aandoening) waarvoor antibiotica
worden gebruikt bij runderen (inclusief vleeskalveren), varkens en pluimvee (kip en
kalkoen) wordt geschrapt, en dit om redenen van administratieve vereenvoudiging;

de uitbreiding naar alle dieren van de verplichting tot uitvoering van een
antibioticum gevoeligheidstest (antibiogram) voor het gebruik van kritische
antibiotica (cefalosporines van de 3e en 4e generatie en fluoroquinolones) wordt
uitgesteld tot 1 september 2024. Voor de voedselproducerende dieren blijven de
voorwaarden voor het gebruik van kritische antibiotica gelden.

Op 8 november 2023 van 12.30 tot 14.00 uur organiseert het FAGG een gratis online
infosessie over het gewijzigde koninklijk besluit. Inschrijven kan door een mail te sturen
naar amr.vet@fagg.be met als onderwerp “Infosessie KB 21.07.2023 AMR” en dit tot en
met 3 november 2023.

Het volledige persbericht kan u hier terugvinden.

Nieuws

Antibioticumbarometer toont veelbelovende cijfers: verdere daling van het antibioticumgebruik

De nieuwste barometer resultaten evolueren voor het derde opeenvolgende gerapporteerde kwartaal in positieve richting. Zo blijkt uit de daling in de totale tonnen antibiotica geregistreerd voor de periode april 2020 – maart 2021.

Artikel lezen
Open brief FVE – antibiotica

In de week van 13 september zal er bij het Europees parlement een belangrijke stemming plaatsvinden omtrent het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde.

Artikel lezen
Correcte registratie is de basis voor een verantwoord antibioticagebruik

Hier onder vindt u een belangrijk persbericht van MilkBE, de branchorganisatie zuivel. De landbouwsector spant zich in om samen met heel wat partners tot een verminderd antibioticagebruik te komen in de veehouderij.

Artikel lezen

Documenten

persbericht FAGG | Openen | Downloaden

uitstel verplicht AB

Terug naar het dossieroverzicht

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen