Diergezondheid

Hier vindt u alle belangrijke informatie voor u als dierenarts op een rijtje.

Een goede diergezondheid is een beter dierenwelzijn

Diergezondheid is vanwege de nauwe samenhang met volksgezondheid van groot belang voor de samenleving.  Daarbij draagt een goede diergezondheid ook direct bij aan een beter dierenwelzijn.

Dierenartsen vervullen een belangrijke rol bij het verbeteren en behouden van diergezondheid, dierenwelzijn en de volksgezondheid.

Dierenartsen hebben een belangrijke rol in de monitoring van diergezondheid, zeker als het aankomt op aangifteplichtige ziektes zoals de ziekte van Aujeszki en Rabiës.

Nieuws

PERSBERICHT Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten Agenda voor de inning van de bijdragen 2022

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor het jaar 2022 voor. Hierbij zal een wijziging worden doorgevoerd met betrekking tot de agenda van de inningen per sector.

Artikel lezen
Oproep werkgroep minor species

Dierenartsen, en ook VeDa, maken een onderscheid tussen : major species en minor species.

Artikel lezen
EHV-1 uitbraak in België

Ten gevolge van een uitbraak van EHV-1 in Valencia zijn er in België reeds verschillende paarden aangekomen die op dit moment ziektesymptomen van Rhinopneumonie vertonen.

Artikel lezen

Links

DGZ

Diergezondheid Zorg

FAVV - Diergezondheid

Hier vindt u bij bepaalde ziektes ook handige verwijzingen naar de wetgeving

FAVV

Activiteitenverslag 2019 Diergezondheid

ESCCAP

Bescherming dieren tegen parasieten

OIE

World Organization for Animal Health

Terug naar het dossieroverzicht

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen