Juridische Strijd tegen het Stikstof akkoord

Brief aan de Vlaamse dierenartsen

Beste collega’s

Dat er met het milieu- en natuurbeleid in Europa en meer bepaald in Nederland en Vlaanderen iets fundamenteel en grondig misgaat, is wellicht niemand ontgaan.

De grondslag om de bescherming en het behoud van Natura 2000-gebieden af te dwingen is terug te vinden in 2 Europese richtlijnen: de Vogel-richtlijn van 1979 en de Habitat-richtlijn van 1992.

Deze werden ingevoerd toen de groene partijen goed vertegenwoordigd waren in het EU-parlement.

Vlaanderen en Nederland, met respectievelijk een gemiddelde van 488 en 519 inwoners per km2, behoren tot de dichtstbevolkte regio’s ter wereld. Door de dense menselijke activiteit, industrie, verkeer en het grote ruimte gebruik zal de natuur er altijd onder druk staan.

Het zou logisch zijn dat de EU-habitatrichtlijnen er een andere en aangepaste invulling kregen dan in de overige EU-landen, die nog niet eens de helft of slechts een fractie aan inwoners per km² hebben. Zweden bv. telt slechts 23 inwoners per km2.

Dat omwille van milieunormen en impact-scores, gebaseerd op dubieuze cijfers en theoretische rekenmodellen, goed draaiende veehouderijen verplicht worden de deuren te sluiten en boerengezinnen van hun erf gejaagd worden, is een regelrechte schande en in strijd met Art. 17 van de Universele verklaring van de rechten van de mens.

Volwassen mannen zien wenen en enkele dagen geleden nog de zoveelste suïcide in een al veel te lange reeks, zijn zaken die tot nadenken stemmen.

Toen in het voorjaar op een als proef, niet bemest perceel van mijn weide het gras eerder terug in de grond kroop in plaats van te groeien door de depositie van de meer dan 20 kilogram stikstof per hectare die volgens de Vlaamse Milieu Maatschappij uit de lucht valt, was mijn argwaan gewekt.

Zou het kunnen, dat de boeren belazerd worden?

Bij grondig onderzoek van de PAS-maatregelen en vooral bij het controleren en fact-checken van de cijfers, kwamen wij tot hallucinante vaststellingen. Ter verduidelijking volgend voorbeeld.

Stel: U rijdt met de wagen 60 km/uur in een zone 50, en wordt geflitst. Op het proces-verbaal dat in uw postbus valt staat een snelheidsovertreding van 144 km/ uur. Niemand houdt dit voor mogelijk en toch… wat de veehouders in het stikstofdebacle overkomt is volkomen gelijkaardig.

Bij de berekening van de impactscore op nabijgelegen natuurgebieden door de ammoniak-emissie van een landbouwbedrijf wordt meer dan 60% emissie en depositie te veel aangerekend. De boeren worden bedrogen waar ze bij staan en blijkbaar heeft niemand het door, tenzij …

De vzw. Verenigde Veehouders werd als onafhankelijk burgerinitiatief opgericht om via crowdfunding de nodige financiële middelen te verzamelen, om de belangen van de veehouders juridisch te verdedigen. Ondanks de staalharde bewijzen, wordt deze procedure tegen de overheid geen gemakkelijke opdracht.

Wij rekenen op uw steun om deze boodschap te verspreiden.

Meer informatie vindt u op de website https://www.verenigdeveehouders.be/#crowdfunding

Voor de vzw. Verenigde veehouders

Dr. Peter De Swaef

Terug naar het dossieroverzicht

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen