Welzijn dierenarts

Met acties zoals ‘Not one more vet’ stond eerder 2021 al het mentaal welzijn van dierenartsen in de spotlight. Na afgelopen anderhalf jaar, waar fysieke en mentale limieten overschreden werden, is het belangrijk om dat te blijven doen.

Arts in Nood ondersteunt deze kwetsbaarheid en richt zich op psychosociale problemen van niet alleen artsen, maar recent ook dierenartsen, die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de zorg die zij verstrekken.

Arts in Nood is een onafhankelijke organisatie die laagdrempelig discrete en vertrouwelijke begeleiding en preventiemogelijkheden aanreikt.

Aan de hand van webinars willen zij de artsen en dierenartsen informeren, ondersteunen en een antwoord bieden op hun vragen. Heeft u interesse dan is inschrijven voor komende webinars noodzakelijk.

 

Wie dringen nood heeft aan een gesprek of wie bezorgd is over iemand, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 (24/7 bereikbaar) en op de site.

Nieuws

Dierenartsen trekken aan alarmbel: “Dierenwelzijn, voedselveiligheid en economie dreigen in de problemen te komen”

VeDa en UPV hebben een persbericht opgesteld om het grote publiek in te lichten over de problemen in de slachthuiswereld. Het persbericht werd al opgepikt door diverse kranten en het VRT-radionieuws.

Artikel lezen
Europees Parlement stemt voor bescherming gezondheid en welzijn dieren

Het Europees parlement heeft het bezwaar tegen de uitvoeringshandeling (lijst van AB die voorbehouden zijn voor menselijk gebruik) verworpen op 23 juni 2022. Dierenartsen behouden toegang tot levensreddende behandelingen.

Artikel lezen
PERSBERICHT Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten Agenda voor de inning van de bijdragen 2022

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor het jaar 2022 voor. Hierbij zal een wijziging worden doorgevoerd met betrekking tot de agenda van de inningen per sector.

Artikel lezen
Informatiedocument voor Oekraïnse vluchtelingen

VeDa heeft samen het FAVV en de andere beroepsorganisaties een flyer opgemaakt met informatie over hondsdolheid voor de Oekraïense vluchtingen. De flyer is opgemaakt in verschillende talen.

Artikel lezen
Memorandum van overeenstemming in de vleessector

Op 23 december werd het akkoord “organisatie van de keuring en herwaardering van contracten van de opdrachthouders” tussen de dierenartsenorganisaties VeDa en UPV, FEBEV, Favv en het kabinet Clarinval ondertekend.

Artikel lezen
Europese verordening betreffende de diergeneesmiddelen

Op 28 januari 2022 treedt, indien geen uitstel ingeroepen wordt, de nieuwe Europese verordening 2019/6 in werking. Dit zal een grote impact hebben op de uitoefening van de diergeneeskunde zowel in de nutsdierensector als voor de collega’s actief in de gezelschapsdierensector.

Artikel lezen
Oprichtingsbijeenkomst Netwerk Tandheelkunde Paard

De oprichting van een collegiaal netwerk voor dierenartsen met interesse in tandheelkunde bij paarden stond reeds geruime tijd op onze agenda.

Artikel lezen
Informatie over de verzekeringendeals voor VeDa-leden

Verzekeringen zijn voor iedereen en zeker voor ons dierenartsen van levensbelang. Ook bij VeDa krijgen ze onze speciale aandacht.

Artikel lezen
Oproep werkgroep minor species

Dierenartsen, en ook VeDa, maken een onderscheid tussen : major species en minor species.

Artikel lezen
Bijscholingspunten

De lichting dierenartsen van 2019 is vanaf dit jaar ook verplicht om te starten met het verzamelen van bijscholingspunten. Het gaat hier over 60 punten die verzameld dienen te worden, over een periode van 3 opeenvolgende jaren.

Artikel lezen
Gratis abonnement Vetstream bij je lidmaatschap VeDa!

Bij lidmaatschap van VeDa krijgt ieder lid een gratis abonnement op 1 diersoort bij Vetstream!

Artikel lezen

Artikels

Vlaamse dierenartsen vragen om welzijnsstudie

29 mei 2018

https://vilt.be/nl/nieuws/vlaamse-dierenartsen-vragen-om-welzijnsstudie

Links

Webinars Arts in Nood
Zelfmoordlijn

Dringend nood aan een gesprek? Bel 1813 of ga naar deze website.

Terug naar het dossieroverzicht

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen