Inspecteur·trice dierenarts (Ref.: 2021-A12b)

Vacature toevoegen Alle vacatures

Inspecteur·trice dierenarts (Ref.: 2021-A12b)

Niet dierenarts Langdurige samenwerking

Inspecteur.trice dierenarts

Praktijk Leefmilieu Brussel
Locatie Havenlaan 86C/3000, Brussel, Brussel, 1000
Diersoorten Diersoort overschrijdend
Indiensttreding Onmiddellijk
Contactpersoon Emmanuelle Verhegghen
E-mailadres: human.resources@environnement.brussels
Telefoonnummer +32 2 563 42 19

Omschrijving

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, departement Dierenwelzijn.

Functie

Je vervolledigt het team van inspecteurs·trices dierenartsen en je zal onder meer de volgende opdrachten vervullen:

Inspecties

 • Je voert inspecties uit bij particulieren of bij inrichtingen op basis van klachten, alleen of in samenwerking met de andere inspecteur·trice·s dierenartsen van het departement. Je controleert of de normen en wetten inzake dierenwelzijn worden nageleefd.
 • Je voert inspecties uit bij inrichtingen in het kader van de aanvraag en follow-up van erkenningen: je controleert of de inrichtingen/activiteiten overeenstemmen met het onderwerp van het dossier, hetzij door een inspectie ter plaatse, hetzij op basis van een administratieve controle, en je stelt bezoekverslagen op.
 • Je stelt conclusies, brieven en processen-verbaal op over de gedane vaststellingen.
 • Je plant de verschillende acties die moeten worden ondernomen om een permanente follow-up van de dossiers te verzekeren, slapende dossiers te vermijden en de procedures na te leven.
 • Je analyseert de dossiers en aanvragen, voert indien nodig een bezoek uit en stelt adviezen en voorstellen van besluiten op.

Samenwerking

 • Je werkt, indien gevraagd, samen met externe belanghebbenden, waaronder de commissies van deskundigen en werkgroepen die het departement Dierenwelzijn ondersteunen.
 • Je beantwoordt diverse vragen om informatie, in het bijzonder de parlementaire vragen en vragen via de mailbox dierenwelzijn m.b.t. de materie dierenwelzijn.

Beheer

 • Je beheert de aanvragen voor erkenningen, vergunningen en vrijstellingen/ afwijkingen voor de betrokken inrichtingen en transporten.
 • Je neemt deel aan de herziening van de procedures en typebrieven van de inspectie op het gebied van dierenwelzijn.
 • Je leeft de procedures inzake de inspectie en de eisen van het inspectiewetboek na.

 

Profiel

Diploma* : master/doctor diergeneeskunde

Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld of dat ze een erkend zijn door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten. Gelieve de gelijkstelling of erkenning toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar ervaring van op het gebied dierenwelzijn hetzij academisch, hetzij praktisch.
 • Een ervaring in inspectie/audit vormt een troef voor deze functie.

Kennis

 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je behandelt dossiers en je neemt actief deel aan vergaderingen in de twee talen. Je communiceert vlot in het Frans en in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Kennis van het Engels is een troef.
 • Informatica: Word, Excel, Outlook, PowerPoint en gegevensbanken.
 • Je bent in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je brengt je boodschap met overtuiging, en legt hierbij respect en empathie aan de dag ten aanzien van je gesprekspartner.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid tot een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 18/01/2022 (cv en motivatiebrief) hier 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”
Terug naar het jobplatform

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen