CatID en DogID anonimiseren contactgegevens van katten- en hondenverantwoordelijken

Allicht fronste je ook je wenkbrauwen toen je het volgende bericht las op de website van CatID (en iets gelijkaardigs op die van DogID):

“Raadpleeg deze pagina opnieuw vanaf 1 mei 2021 om ons uw toestemming voor de zichtbaarheid van uw contactgegevens te bezorgen.

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet op de privacy) zullen alle contactgegevens van de katten verantwoordelijke vanaf 1 mei in onze database geanonimiseerd worden. Door uw uitdrukkelijke toestemming te geven om uw contactgegevens openbaar te maken, zorgt u ervoor dat wij deze alsnog makkelijk kunnen terugvinden in geval uw kat verloren is.”

Een database die in het leven werd geroepen om verloren poezen en honden te herenigen met hun baasjes gaat gegevens anonimiseren? Het is best om er niet te lang over na te denken anders wordt het absurd. Er zit echter wel degelijk een logica achter, nl. deze van de GDPR, de General Data Protection Regulation. Dat is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens in de hele Europese Unie standaardiseert. Dit is niet nieuw, deze wetgeving is al van toepassing vanaf mei 2018. Het is eerder verwonderlijk dat CatID en DogID daarmee nog niet in orde waren. Daar komt dus nu verandering in.

Tot nu toe moesten baasjes het specifiek aanduiden wanneer ze hun gegevens vertrouwelijk wensten te houden. Dat wordt vanaf 1 mei 2021 anders: alle gegevens zijn sowieso vertrouwelijk tenzij de eigenaar expliciet aangeeft dat zijn gegevens openbaar gemaakt mogen worden. Het wordt dus omgedraaid: vertrouwelijkheid wordt de norm, voor openbaarheid moet er expliciet toestemming gegeven worden.

Laat ons meteen iedereen geruststellen: het is niet zo dat een dierenarts de contactgegevens van een binnengebrachte poes of hond dan niet meer kan raadplegen.

Dierenartsen kunnen contactgegevens nog steeds raadplegen, maar er zijn wel verschillen:

  • wanneer een eigenaar toestemming heeft gegeven om zijn gegevens openbaar te maken dan kan iedereen , zoals nu, gewoon via online.catid.be en online.dogid.be de gegevens blijven raadplegen door het chipnummer in te voeren. Het enige verschil met vroeger is dan dat je enkel een subset van publieke gegevens kan consulteren (naam, voornaam, mailadres, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld geen fysiek adres).
  • wanneer de eigenaar géén toestemming heeft gegeven dan kan je als dierenarts nog stééds de gegevens consulteren maar enkel na inloggen met je eID. Met andere woorden log je in met je eID, dan zal je de gegevens van álle geregistreerde dieren (zowel die mét als zonder toestemming) kunnen consulteren.

De dienst Dierenwelzijn laat weten dat:

“Een campagne de honden- en katteneigenaars zal wijzen op het belang van de correcte registratie en het zichtbaar maken van de gegevens. Deze campagne zal na 1 mei gevoerd worden omdat men dan ook meteen zijn gegevens zelf online kan corrigeren. Voor de correctie van de gegevens zal men zich moeten aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart. Hiervoor is een koppeling van het rijksregisternummer met het chipnummer nodig. Voor katten is dit reeds gekoppeld. Voor honden zal de verantwoordelijke zelf het rijksregisternummer moeten toevoegen. Sommige eigenaars zullen zich echter tot hun dierenarts wenden om hen hierbij te helpen.”

Het staat je als dierenarts uiteraard vrij om de eigenaar te helpen bij het invoeren van het rijksregisternummer en hiervoor een vergoeding te vragen.

VeDa hoopt alleszins dat de campagne, die de overheid zal voeren om honden-en katteneigenaars te informeren en aan te sporen effectief actie te ondernemen, op grote schaal zal gebeuren en voldoende zichtbaar wordt. De nadruk moet liggen op het feit dat de eigenaars zélf actie moeten en kunnen ondernemen. Gebeurt dat niet dan riskeren we overstelpt te worden door eigenaars om dat eens ‘rap te fiksen’ voor hen.

We hopen je hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben. Indien je nog vragen hebt, kan je ons steeds contacteren op info@veda.vlaanderen.

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.