De uitbreiding van het verplicht antibiogram voor het gebruik van kritische antibiotica naar alle dieren wordt uitgesteld tot 1 september 2024

Op 10 augustus 2023 trad het gewijzigde koninklijk besluit van 21 juli 2016 in werking. De voorwaarden om kritische antibiotica te mogen gebruiken, waaronder het verplicht uitvoeren van een antibiogram, werden toen uitgebreid naar alle dieren. Deze uitbreiding wordt nu uitgesteld tot 1 september 2024.

Na overleg met de beroepsverenigingen van dierenartsen en met de bevoegde overheden hebben de beleidscellen van de minister van Volksgezondheid en de minister van Landbouw het gewijzigde koninklijke besluit opnieuw bekeken en besloten dat:

  • de verplichting tot registratie van de indicatie (aandoening) waarvoor antibiotica worden gebruikt bij runderen (inclusief vleeskalveren), varkens en pluimvee (kip en kalkoen) wordt geschrapt, en dit om redenen van administratieve vereenvoudiging;
  • de uitbreiding naar alle dieren van de verplichting tot uitvoering van een antibioticum gevoeligheidstest (antibiogram) voor het gebruik van kritische antibiotica (cefalosporines van de 3e en 4e generatie en fluoroquinolones) wordt uitgesteld tot 1 september 2024. Voor de voedselproducerende dieren blijven de voorwaarden voor het gebruik van kritische antibiotica gelden.

Op 8 november 2023 van 12.30 tot 14.00 uur organiseert het FAGG een gratis online infosessie over het gewijzigde koninklijk besluit. Inschrijven kan door een mail te sturen naar amr.vet@fagg.be met als onderwerp “Infosessie KB 21.07.2023 AMR” en dit tot en met 3 november 2023

Het volledige persbericht kan u hiernaast terugvinden bij downloads.

Documenten

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.