Informatie over de certificatie voor export naar het VK vanaf 1 april

Beste collega,

1 april nadert met rasse schreden en dus ook het moment dat het Verenigd Koninkrijk eist dat bij de export van levensmiddelen van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie de nodige exportcertificaten moeten aanwezig zijn.

Op dit moment bestaat er blijkbaar nog altijd grote onduidelijkheid over de te gebruiken certificaten en modaliteiten van certificeren. En dit zowel bij de operatoren als bij het FAVV.

De BMO-certificeerders krijgen als eerstelijns-actoren daarover nu voortdurend vragen van de operatoren waar zij niet kunnen op antwoorden.

Daarom heeft VeDa navraag gedaan bij DG Controle van het FAVV over de stappen die zij gaan ondernemen in dit dossier.

Wij kregen, samengevat, volgend stappenplan dat DG Controle nu prioritair heeft uitgewerkt:

  • De certificaten die het VK eist worden door het FAVV omgezet in invulbare pdf’s. Deze worden opgeladen door de EU in TRACES vóór 01/04/2021. ‘Invulbare’ pdf’s, net zoals de andere certificaten voor Derde Landen, vermits niet iedere certificatieagent (C/I/BMO) en ook niet iedere operator gewend is met het werken in TRACES. Deze certificaten zullen ten laatste op 12/03/2021 beschikbaar zijn op de website van het FAVV. Zo kunnen de operatoren, maar ook de certificatieagenten zich deze eigen maken. Het betreft een 20-tal veel te gebruiken certificaten die nu reeds consulteerbaar zijn op de UK website.
  • De instructiebundels worden up to date gemaakt en zullen ook tijdig beschikbaar zijn.
  • Op 09/03 is er een overlegvergadering van DG Controle met de exportcoördinatoren van de LCE’s waar nog praktische vragen beantwoord zullen worden, de planningen overlopen en de paraatheid besproken.
  • In de week van 15 tem 19 maart wordt vanuit de LCE’s een proefcertificatie opgezet met de operatoren, zodat ze zich de certificatieprocedure, inclusief het invullen van de certificaten kunnen eigen maken.
  • Aan de LCE’s werd al op donderdag 04/03/21 de opdracht gegeven om een maximale beschikbaarheid van certificatieagenten (C/I/BMO) te organiseren vanaf 01/04 en dit inclusief het paasweekend.
  • Binnen het FAVV is er wekelijks een overlegvergadering. Daar werd al beslist vanaf deze week opnieuw een zeer intensieve communicatie te voeren naar sectororganisaties, operatoren,….

Uit voorgaande blijkt dat het FAVV er in moeilijke omstandigheden alles aan doet om de exportcertificatie naar het VK vanaf 1 april in goede banen te leiden.

Als VeDa kunnen wij de BMO-certificeerders enkel aanraden de communicaties en instructies van het FAVV in deze materie nauwgezet op te volgen en zelf geen initiatief te nemen naar de operatoren toe.

Goedbedoelde communicatie naar de operatoren die later niet volledig correct blijkt te zijn zou immers zware gevolgen kunnen hebben in deze sterk gemediatiseerde materie.

Namens de vertegenwoordigers van VeDa.

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.