Missie & Visie van VeDa

VeDa staat voor transparantie en openheid

Optimale diergeneeskunde in Vlaanderen

VeDa engageert zich voor optimale diergeneeskunde in Vlaanderen, met oog voor iedereen!

We willen als vereniging Vlaamse dierenartsen ondersteunen waar mogelijk, zodat zij het beste van zichzelf kunnen geven. Dit komt niet enkel ten goede aan de dierenartsen zelf, maar bovenal ook de dieren, eigenaars en maatschappij zullen hier mee van profiteren. Een respectvolle samenwerking met alle stakeholders en vertegenwoordiging van alle deelsectoren vinden wij hierbij zeer belangrijk.

Een jaar actief als vertegenwoordiger van alle dierenartsen en nu al heel wat bereikt:

 • 6 werkgroepen om aan de specifieke noden van iedere dierenarts te voldoen
 • het herstel van de geloofwaardigheid van het dierenartsenkorps naar externen zoals de overheid. Als 1 front aan de onderhandelingstafel
 • concrete engagementen vanuit de overheid om de voorwaarden voor verschillende diergeneeskundige overheidsopdrachten te verbeteren
 • de dierenarts staat als bewaker van dier- en volksgezondheid centraal in het ‘one health’-concept
 • hernieuwde samenwerking en solidariteit met alle stakeholders in diergeneeskundig Vlaanderen en Wallonië

Met jouw steun drukten we onze stempel in 2021 en zetten we dit verder in 2022:

 • werkbaar antibioticagebruik voor dierenarts en eigenaar/veehouder
 • vergoedingen voor antibioticameldingen bij nutsdieren, op termijn ook bij gezelschapsdieren
 • verder uitwerken van de centrale rol voor de dierenarts in de uitvoering van Animal Health Law, de nieuwe Europese dierengezondheidswet
 • lonen en arbeidsvoorwaarden BMO’s, Inspecteurs dierenwelzijn en khd practici verder proberen verbeteren
 • actief meewerken aan een oplossing voor het probleem van broodfok en dierenwelzijn bij de kleinde huisdieren
 • waar mogelijk dierenartsen helpen bij geschillen met de overheid…

Transparantie en openheid staan bij ons centraal

Heldere en oprechte communicatie via onze Facebook-pagina, nieuwsbrieven, een mooie & gebruiksvriendelijke website en een tweemaandelijks informatief tijdschrift VeDaScoop.

Iedereen blijft geïnformeerd op de door haar of hem gewenste manier.

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen