Missie & Visie van VeDa

VeDa staat voor transparantie en openheid

Optimale diergeneeskunde in Vlaanderen

VeDa engageert zich voor optimale diergeneeskunde in Vlaanderen, met oog voor iedereen!

We willen als vereniging Vlaamse dierenartsen ondersteunen waar mogelijk, zodat zij het beste van zichzelf kunnen geven. Dit komt niet enkel ten goede aan de dierenartsen zelf, maar bovenal ook de dieren, eigenaars en maatschappij zullen hier mee van profiteren. Een respectvolle samenwerking met alle stakeholders en vertegenwoordiging van alle deelsectoren vinden wij hierbij zeer belangrijk.

Transparantie en openheid staan bij ons centraal

Heldere en oprechte communicatie via onze Facebook-pagina, nieuwsbrieven, een mooie & gebruiksvriendelijke website en een tweemaandelijks informatief tijdschrift VeDaScoop.

Iedereen blijft geïnformeerd op de door haar of hem gewenste manier.