VeDa's Standpunten

Standpunten in de verdediging van de Vlaamse dierenarts

Waarom werd VeDa opgericht?

Wat wij vinden het belangrijk dat…

  • er een Vlaamse beroepsvereniging bestaat die opkomt voor alle huidige en toekomstige dierenartsen behartigt;
  • de diergeneeskunde in Vlaanderen kwaliteitsvol is en blijft;
  • dierenartsen voldoende ondersteund en begeleid worden bij de organisatie van hun praktijk;
  • de centrale rol van de dierenarts in de diergeneeskundige zorg versterkt wordt;
  • we samen een sterk en complementair netwerk zijn, dat met één stem in overleg kan gaan met andere betrokken partijen (federale en regionale overheden, FAVV, FAGG, dierenwelzijn, landbouworganisaties actief in de veeteelt, …).

 

Voor wie bestaat VeDa?

Wij zijn er voor alle huidige en toekomstige Vlaamse dierenartsen. Daarbij willen we oog hebben voor zij die het moeilijk hebben.

Een adequate ondersteuning van de dierenartsen leidt tot de best mogelijke diergeneeskundige zorg.

Bij uitbreiding zullen dus ook eigenaars, dieren en de maatschappij voordeel ondervinden van VeDa.

Denk daarbij onder andere aan dierenwelzijn, zoönotische risico’s en antibioticaresistentie als belangrijke onderwerpen.

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen