Federatie Vrije Beroepen

De Federatie Vrije Beroepen (FVB) is de representatieve, overkoepelende organisatie die beroepsorganisaties en individuele leden uit de verschillende sectoren van het vrij beroep verenigt. We behartigen het beroepsoverstijgend en maatschappelijk belang van de vrije beroepen. Hierin staan maatschappelijk bewustzijn en beroepsethiek steeds voorop.

Daarnaast verdedigen we de gedeelde waarden van de vrije beroepen op Vlaams, Federaal en Europees niveau en zetten de maatschappelijke meerwaarde ervan in de verf. We creëren zichtbaarheid en zoeken een draagvlak voor de erkenning van de vrije beroepen. Daarbij wordt zowel gefocust op de belangen van de vrije beroeper als op de maatschappelijke rol die de vrije beroeper vervult.

De Federatie Vrije Beroepen is er om te informeren, inspireren en vraagstukken die binnen de vrije beroepen leven op te lossen. We organiseren verschillende activiteiten voor zowel beroepsorganisaties als individuele leden, waarin we relevante thema’s behandelen. We organiseren ook één groot netwerkevent: de Dag van het Vrije Beroep. Op deze inspirerende avond verbinden we beleidsmakers en vrije beroepers. Tot slot publiceren we om de twee jaar de Polsslag, waarin de voornaamste cijfers over het vrije beroep in België worden verzameld en geven we viermaandelijks het magazine De Vrije Beroeper uit.

Word ook een VeDa partner!

Wil je ook (online) reclame maken via VeDa? Contacteer ons dan voor de algemene info voor adverteerders.