UEVP

De UEVP (Union of European Veterinary Practitioners) is een Europese koepelorganisatie van nationale verenigingen van dierenartsen.
Momenteel vertegenwoordigt de UEVP 29 aangesloten landen en 4 Europese federaties.

VeDa is lid van UEVP en vertegenwoordigt op deze manier de Vlaamse practici.

De missie van de UEVP is om meer dan 140 000 Europese beroepsbeoefenaars (FVE-enquête 2015) te verenigen via de nationale verenigingen en om hun “Europese stem” te zijn. Het doel van de UEVP is om normen vast te stellen over de grenzen heen. Dit omvat permanente educatie, bijdragen/beïnvloeden van de Europese wetgeving (EU) door middel van een pan-Europees veterinair advies en het verstandig gebruik van geneesmiddelen, waaronder het bestrijden van antimicrobiële resistentie (AMR).
De UEVP zal haar uiterste best doen om een professionele omgeving te creëren voor de Europese diergeneeskundige in samenwerking met de belanghebbenden, wat zal bijdragen aan een positief resultaat van onze visie.

Word ook een VeDa partner!

Wil je ook (online) reclame maken via VeDa? Contacteer ons dan voor de algemene info voor adverteerders.