PERSBERICHT Nieuw koninklijk besluit ondersteunt de strijd tegen Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis

Op 6 mei 2024 is het nieuwe Koninklijk Besluit (KB) tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector runderen, in het Belgisch Staatsblad verschenen. Dit besluit treedt in voege op  16 mei 2024 en zal dus van toepassing zijn voor de facturatiecampagne 2024.

De verplichte bijdragen van sommige categorieën van runderen worden éénmalig verhoogd. Deze maatregel is nodig om beslagen die geconfronteerd werden met een insleep van IBR te kunnen vergoeden. Door de versnelde afvoer van IBR-dragers kan België sneller het vrije statuut behalen, en zijn er minder risico’s op verspreiding van IBR in de rundveepopulatie. De reserves van het Fonds zijn momenteel niet toereikend genoeg om deze vergoedingen te kunnen betalen zonder extra bijdragen te innen, en zonder de strategische reserve in gevaar te brengen.

Het betreft de volgende categorieën:

–           de bijdragen voor de runderen ouder dan 1 jaar, die gedurende de volledige referentieperiode aanwezig zijn in het beslag (categorie B4), worden verhoogd met 1 €;

–           de bijdragen voor runderen jonger dan 12 maanden, toegevoegd aan het beslag tijdens de referentieperiode en al dan niet nog aanwezig in het beslag (categorie B5), worden verhoogd met 0,03 €;

–           de bijdragen voor runderen gelijk of ouder dan 12 maanden, toegevoegd aan het beslag tijdens de referentieperiode en al dan niet nog aanwezig in het beslag (categorie B6), worden verhoogd met 3 €.

Verder legt het besluit ook een structurele bijdrage op aan verantwoordelijken voor handelaarsstallen en verzamelplaatsen en dit in functie van het aantal verhandelde runderen of het type verzamelplaats.

Meer info

Koninklijk besluit van 18 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector runderen

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl.nl

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.