Sensibiliseringscampagne rond de risico’s van antimicrobiële resistentie (AMR)

Op 18 november 2022 lanceerde de FOD Volksgezondheid, AMCRA en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten een grote sensibiliseringscampagne rond de risico’s van antimicrobiële resistentie. AMR vormt namelijk een van de grote bedreigingen voor onze volksgezondheid.

Het doel van deze campagne is het correcte gebruik van antibiotica bij huisdieren te bevorderen en hun eigenaars uit te nodigen om er met u over te praten. De dierenarts staat dus centraal in deze campagne en voor het welslagen ervan is onze steun onmisbaar.

Hoe je als dierenarts mee het verschil maakt? Door te praten met de eigenaars van de dieren die je behandelt, en door het communicatiemateriaal (affiches, brochures) een opvallende plek te geven in je wachtkamer of praktijkruimte.

Je kan het materiaal hier gratis bestellen

Meer info is te vinden op de website praatoverantibiotica.be

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.