Bericht aan Belgische identificeerder van paarden

Bericht aan Belgische identificeerder

Aanpassing Identificatie attesten m.b.t. het uitsluiten van een paardachtige uit de voedselketen.

Naar aanleiding van de implementatie van de “Animal Health Law”, art. 38 van Verordening 2021/963, kan vanaf 01/06/2022 een paardachtige enkel uitgesloten worden van de slacht voor menselijke consumptie door:

1. de verantwoordelijke dierenarts omwille van een medische behandeling met producten die niet bestemd zijn voor voedselproducerende paardachtigen (artikel 39, lid 2)

ofwel
2. de bevoegde autoriteit

Op het ID-attest dient vanaf 01/06/2022 door de dierenarts-identificeerder een keuzevak aangeduid te worden wanneer een paardachtige uitgesloten wordt n.a.v. een medische behandeling.

Wanneer de uitsluiting door medische behandeling aangeduid wordt op dit ID-attest, heeft de identificeerder effectief een medische behandeling uitgevoerd.

  • Bij een eerste identificatie kan deze behandeling niet worden genoteerd in het paspoort (wat nog niet beschikbaar is), waardoor het ID-attest, ingevuld door een dierenarts-identificeerder, als bewijs van uit de databank geldt om eventueel aan te leveren op vraag van een bevoegde overheid.
  • Wanneer paardachtige reeds in het bezit is van een paspoort, dient de uitsluiting te worden vermeld in het paspoort door de dierenarts.Bijkomende informatie wat betreft het noteren van medische behandelingen in het paspoort.
  1. Het noteren van medicatie in het paspoort is wettelijk verplicht bij een voedselproducerend paardachtige dat een product van de essentiële lijst van medicatie voor paardachtigen krijgt (met automatisch een wachttijd van 6 maand).
  2. Geregistreerde medicatie of medicatie volgens het cascade systeem (medicatie geregistreerd voor andere voedselproducerende dieren zoals vb. penicilline voor runderen) voor paardachtigen indien bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie moeten niet genoteerd worden in het paspoort. Er dient een geijkt toedienings- en verschaffingsdocument afgeleverd te worden voor de traceerbaarheid van de medicatie toegediend via het cascade systeem (niet voor geregistreerde medicatie voor voedselproducerende paardachtigen).
  3. Bij paardachtigen indien uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie dient er niets in het paspoort genoteerd te worden.

Nuttige informatie:

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.