Bijscholingspunten

Beste (jonge) dierenartsen!

Zoals elk jaar, is er vanuit de orde opnieuw een nieuwsbrief gekomen met daarbij ook de vraag om opnieuw lidgeld te betalen.

Over de NGROD kan u in andere posts meer lezen, maar deze post richt zich specifiek op bijscholingspunten. Want de lichting van 2019 is vanaf dit jaar ook verplicht om te starten met het verzamelen van bijscholingspunten. Het gaat hier over 60 punten die verzameld dienen te worden, over een periode van 3 opeenvolgende jaren.

Hieronder geven we de belangrijkste punten weer voor de recent afgestudeerde dierenartsen, echter deze opsomming is niet limitatief. Bij meer informatie kan u altijd terecht op de website van de NGROD:

Wie moet voortgezette opleiding volgen?

Iedere dierenarts die diergeneeskundige handelingen stelt én ingeschreven is op de lijst van de Orde én verplicht is lidgeld te betalen. Bijgevolg geldt dit pas vanaf het tweede jaar na het behalen van het diploma.

Men kan echter kiezen om opleidingen te volgen, die zich louter specifiëren tot de beroepsactiviteit waarin men werkzaam is. Echter is het aangewezen om ook in de breedte voldoende informatie te blijven vergaren gezien de maatschappelijke functie die de dierenarts kan vervullen in de maatschappij.

Wat is de regeling omtrent webinars nu deze massaal te volgen zijn?

Webinars zijn verfilmde voordrachten. Deze worden geboekt per tijdseenheid; een uur telt voor 1 BP of EBP.

Tellen (e-)boeken, tijdschriften en e-learning mee voor bijscholingspunten? Hoe wordt dit berekend? Wat met gratis boeken? Wat met boeken of tijdschriften inbegrepen in het lidmaatschap?

Wetenschappelijke boeken en tijdschriften, wat ook de informatiedrager is, tellen voor 1 BP per volledige schijf van 30 euro. Het totaal aantal BP en EBP, behaald via webinars, e-learning en wetenschappelijke boeken of tijdschriften, mag maximaal 60% bedragen van de te behalen bijscholingspunten. Gratis boeken, tijdschriften, boeken en tijdschriften welke inbegrepen zitten in het lidmaatschap van een vereniging of van een beroepsorganisatie of e-learning tellen mee als 2 BP per boek, en 2 BP per gratis tijdschrift gedurende een jaar, en 2 BP per uur besteed aan e-learning tenzij anders beslist door de commissie voortgezette opleiding na evaluatie. Deze beslissing is definitief.

Tellen opleidingen gegeven door commerciële firma’s mee als bijscholingspunten?

Aan deze opleidingen kunnen slechts EBP worden toegekend indien deze werden aangevraagd door de organisatie via de te volgen procedure à rato van 1 uur les is 1 bijscholingspunt.

Tellen de bijscholingen die ik volg in Wallonië ook mee voor de NGROD?

BP en EBP behaald in Wallonië worden door de NGROD aanvaard.

Wat mag men in rekening brengen voor het schrijven van een wetenschappelijk artikel?

Vijf BP per “peer reviewed “ wetenschappelijk artikel.

𝗕𝗣= 𝗯𝗶𝗷𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀𝗽𝘂𝗻𝘁 = 1 punt per uur: Moet niet op voorhand aangevraagd worden aan de NGROD. Enkel bewijs van deelname volstaat

𝗘𝗕𝗣 = 𝗲𝗿𝗸𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗯𝗶𝗷𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗻: de organisator moet op voorhand zijn aanvraag indienen bij de NGROD, deze legt de aanvraag voor aan experten (professoren).

Nog aanvullend: elke dierenarts kan op heel elegante wijze al zijn/haar gevolgde bijscholingen online registreren op de website van de NGROD (https://www.ordederdierenartsen.be/e-loket). Alle bijscholingspunten worden daar automatisch berekend en bijgehouden en je kan de bewijzen van aanwezigheid makkelijk opladen. Geen gedoe meer met mappen en altijd een actueel overzicht bij de hand.

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.