Reizen met dieren

Via deze link kan u de Algemene regelgeving terugvinden.

In het kort:

  • De dieren moeten geïdentificeerd zijn.
  • De dieren moeten beschikken over een Europees paspoort.

Dit paspoort moet het dier verplicht vergezellen als het een landsgrens overgaat en moet de volgende gegevens bevatten: identificatie van het dier, naam en adres van de eigenaar, gegevens van de rabiësvaccinatie (met eventuele uitslagen van de rabiësantistoffentiter), gezondheidsattest en gegevens over een behandeling tegen Echinococcus indien vereist.

Correct invullen en attesteren nieuwe EU-paspoortmodellen

  •  De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës.

De vaccinatie tegen rabiës is verplicht bij het overgaan van een landsgrens. De primovaccinatie mag ten vroegste vanaf de leeftijd van 12 weken gegeven worden en moet minstens 21 dagen voor afreizen gebeuren. Dieren jonger dan 15 weken mogen dus geen grenzen overschrijden!  Als u als vermoedt dat het dier jonger is moet u dit – tenzij het land van oorsprong een rabiësvrij statuut heeft – melden bij LCEvan uw provincie.

Landen die vrij zijn van Rabies

  • Echinococcus Multiocularis : Hiervoor is een behandeling vereist indien het dier reist naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Noorwegen of Malta. Die moet ten vroegste 120 uur en ten laatste 24 uur vóór de geplande binnenkomst in één van deze lidstaten gebeuren.
  • Gezondheidsattest : dit is voor de meeste landen niet meer vereist, voor niet-Europese landen wordt soms nog een gedrukt certificaat gevraagd of bestaan er speciale modellen die gelegaliseerd moeten worden door de LCE.

Voor reizen naar derde landen en terug zijn zowel de voorwaarden van het land van bestemming als die voor de terugkeer naar ons land van toepassing. Raadpleeg dus tijdig alle relevante informatie, niet alleen op deze portaalsite maar ook op die van het land van bestemming. Ook bij de ambassades kunt u terecht. Info per land kan je hier terugvinden.

Alle info over reizen naar het Verenigd Koninkrijk vind je hier

  • Zogenaamde ‘Gevaarlijke’ rashonden

In België is er geen enkel verbod in verband met het ras van de hond .

Wel zijn er in bepaalde landen, voor  bepaalde hondenrassen, regels voor de toegang tot hun grondgebied. Informeer u dus bij het land van bestemming vóór vertrek.

Let erop dat uw klant  niet alleen rekening houdt met de richtlijnen van het land van bestemming, maar tevens met de regels van ALLE landen waar hij/zij  doorheen reist!

Meldingsplicht erkende dierenartsen

Wanneer je als dierenarts tijdens de praktijkvoering vaststelt dat een hond, kat of fret illegaal België binnen gebracht is uit een risicoland in de laatste 6 maanden voor vaststelling, ben je als erkend dierenarts verplicht dit aan het FAVV te melden. Zie omzendbrief van 11 februari 2015.

In het kort : als een eigenaar meldt dat het dier uit het buitenland afkomstig is, of als dit blijkt uit de getoonde documenten, raadpleeg je de lijst van landen met een gunstig statuut voor rabiës. De meest recente lijst vind je hier.

Als het dier afkomstig is uit een land dat vermeld is in de lijst, hoef je niets te ondernemen.  De wetgeving met betrekking tot identificatie en registratie en de hondsdolheidvaccinatie moet wel gerespecteerd  worden en dus eventueel geregulariseerd te worden.
Komt het dier uit een land dat niet op de lijst vermeld staat, dient een volledige document controle uitgevoerd te worden door de erkende dierenarts. Indien niet in orde  moet de LCE onmiddellijk verwittigd worden met behulp van het standaard meldingsdocument. De LCE zal binnen de 2 werkdagen instructies geven. In afwachting hiervan mag het dier noch gevaccineerd tegen rabiës noch geïdentificeerd worden.

Documenten

MEDEDELING VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID IN VERBAND MET DE UITREIKING VAN DE PASPOORTEN VOOR GEZELSCHAPSDIEREN
Dit document beschrijft de verplichte regels die moeten gevolgd worden bij de uitreiking van de paspoorten voor honden, katten of fretten
Omzendbrief FAVV betreffende illegale import, meldingsplicht
Het doel van deze omzendbrief is de algemene wettelijke bepalingen te verduidelijken met betrekking tot het in België binnenbrengen van honden, katten of fretten afkomstig uit andere lidstaten of uit derde landen en dit met betrekking tot de bestrijding van hondsdolheid en de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen
Meldingsdocument
Document dat gebruikt dient te worden indien een hond kat of fret illegaal België is binnengekomen
Nieuwsbrief FAVV
HUISDIER MEE OP REIS? DENK AAN DE RABIËSREGELS.

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.