Stikstof-decreet

Op 20 december heeft de vzw Verenigde Veehouders een brief gestuurd naar de parlementsleden  de pers en de media.

Zij kaarten aan dat de Programmatische Aanpak Stikstof is gebaseerd op zwaar foute en gefraudeerde stikstofcijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij, waardoor Vlaamse veehouders onterecht van hun erf gejaagd worden of zware schade oplopen door de PAS maatregelen bij de exploitatie van hun bedrijf. . Van de aan landbouw toebedeelde uitstoot van ammoniak (95%) komt volgens hen in werkelijkheid 60% uit andere bronnen. Van de aan landbouw toebedeelde depositie van ammoniak is 2/3 verzonnen en bestaat dus niet eens. Zij roepen dan ook op om tegen het decreet te stemmen.

De volledige brief kan u hiernaast downloaden.

Meer info is te vinden op Meer info op https://www.verenigdeveehouders.be

Documenten

Open brief aan parlementsleden
Open brief inzake de Programmatorische Aanpak Stikstof en het stikstof-decreet van de Vlaamse Regering.

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.