Uitbetaling vergoeding dierenartsen voor preventie en bestrijding AMR

Gisteren ontvingen alle dierenartsen gespecialiseerd in pluimvee, varkens, vleeskalveren en rundvee een onverwachte financiële vergoeding op hun rekening van de FOD. 

Als team hebben we de afgelopen jaren intensief samengewerkt en met volle inzet gestreefd naar een rechtvaardige vergoeding voor de extra inspanningen die de overheid van ons heeft gevraagd bij de registratie van antibiotica.
Het KB van 26 oktober 2023, waarin een vergoeding werd vastgesteld voor dierenartsen die betrokken zijn bij groene rapporten op Sanitel med bij hun veehouders, is hiervan het rechtstreeks resultaat.  
De details van de vergoeding zijn te vinden in de bijlage bij dit bericht.

Laten we niet vergeten om AMCRA als onze trouwe partner in het totale antibiotica-verhaal te vermelden. Hun duidelijke steun bij het streven naar een vergoeding voor dierenartsen die uitstekend werk leveren, is van onschatbare waarde. 

Samenwerking loont, en we zijn trots op de resultaten die we hebben bereikt.

Een woord van dank gaat ook uit naar het FAVV voor het vrijmaken van budgetten ter ondersteuning van de administratieve en motiverende taken van de dierenartsen in het veld. 

VeDa werkt en staat achter de hardwerkende dierenartsen. 

Laten we blijven streven naar verbetering en gezamenlijk ons doel nastreven.

Documenten

KB van 26 oktober 2023
KB inzake vergoeding van bedrijfsdierenartsen voor de preventie en bestrijding van antimicrobiële resistentie bij dieren

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.