VOGELGRIEP H5: BESMETTING MET HOOG PATHOGENE VARIANT BEVESTIGD IN EEN PLUIMVEEBEDRIJF IN VEURNE

Er is een bijkomende besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld in de zones in West-Vlaanderen, ditmaal in Veurne. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf dat ligt in de bewakingszone Alveringem, op zowat 5 kilometer van de vorige haard en op minder dan een kilometer van de Franse grens.

De ca. 33.000 hennen en hanen van het pluimveebedrijf worden vandaag geruimd.

Rond de haard worden de gebruikelijke beschermingszone (straal 3 km) en bewakingszone (straal 10 km) afgebakend. Deze overlappen in grote mate met de bestaande zones Warhem en Alveringem. Aangezien de bewakingszone Warhem, die vorige week werd afgebakend n.a.v. een besmetting in Frankrijk, nu volledig opgenomen is in de bestaande zones Alveringem en de nieuwe zones Veurne, wordt deze vandaag geschrapt. Door de uitbraak in Veurne komen 4 bijkomende pluimveebedrijven onder de maatregelen van de zones.

In de nieuwe zones Veurne worden vanaf woensdag 03.01.24 derogaties van kracht voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren. In het deel van de zones Alveringem, dat overlapt met de zones Veurne, worden de bestaande derogaties tot dan geschrapt.

Er is toch ook positief nieuws te melden: afgelopen nacht is de beschermingszone Diksmuide omgezet in bewakingszone; daar gelden voortaan de maatregelen van een 10 km-zone. Volgende week wordt de eindscreening georganiseerd in deze zone. Bij gunstige resultaten wordt deze zone zoals gepland op 7 januari opgeheven.

Het is duidelijk dat er opnieuw zeer veel H5-virussen circuleren in het milieu, zeker in het westen van het land. Het risico op nieuwe besmettingen is dan ook erg reëel. Ik vraag iedereen om bij toegenomen sterfte en ziekte bij het pluimvee onmiddellijk de dierenarts te contacteren, zodat nieuwe besmettingen zo snel mogelijk kunnen worden opgespoord. Het strikt respecteren van alle preventieregels en van de bioveiligheid blijft uiteraard essentieel.

Alle nuttige informatie wordt zo spoedig mogelijk aangevuld op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Documenten

Instructie bewakingszone Veurne
Instructie beschermingszone Veurne

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.